Biashara ya Huduma za Meli

Idara hii inatoa huduma zifuatazo;

  1. Shughuli za upokeaji na usafirishaji zinazohusu uingizaji na usafirishaji nje madini, makinikia, mitambo, mashine, bidhaa zitokanazo na madini na petroli, silaha na risasi, wanyama hai, nyara za Serikali au bidhaa nyingine zozote kadiri Waziri mwenye dhamana atakapo chapisha kwenye Gazette la Serikali.
  2. Uandikaji na utunzaji wa kumbukumbu zinazohusiana na wakala wa usafirishaji majini kutoka kwa mwagizaji na msafirishaji wa shehena nje ikiwemo hati na orodha ya kuchukulia mizigo.
  3. Huduma za uhakiki shehena.
  4. Kuthibitisha mikataba ya wakala wa usafirishaji majini.
  5. Kutoa huduma za Uwakala wa Meli.