Majukumu na kazi

Kazi na Wajibu wa TASAC vimeelezwa kwenye Sheria ya Shirika na sekta ya meli.

WAJIBU:

(a)Kuhimiza usimamizi na shughuli za wakala za meli zenye ufanisi;

  (b) Kuhimiza shughuli za bandari na huduma za meli zenye ufanisi;

   (c) Kuhakikisha Usalama na Ulinzi wa shehena;

    (d) Kuhimiza na kutunza mazingira, usalama na ulinzi wa baharini;

     (e) Kuhimiza ufanisi, uchumi na uaminifu;

      (f) Kuendeleza maendeleo na upanuzi wa seckta ya usafiri wa baharini;

       (g) kuhimiza ushindani katika biashara ya wakala ya meli; na

        (h) Kuingia kwenye majukumu ya kimkataba na watu wengine au kikundi cha watu.

        KAZI:

        Kwa mujibu wa kifungu cha 11- 12 cha sheria ya TASAC Act Na. 14 ya mwaka 2017, kazi za Shirika ni :

        (1) Kudhibiti usimamizi wa shughuli za baharini, mazingira, usalama na ulinzi

        (a) Kusimamia Sheria ya meli za Biashara;

         (b) Kutimiza wajibu wa kukagua meli zote za kigeni katika bandari zetu na meli zilizosajiliwa Tanzania bara ;

         (c) Kusimamia na kuidhinisha vifaa vya huduma za usalama baharini na watoa huduma za baharini;

          (d) Kusimamia vivuko;

           (e) Kuratibu shughuli za utafutaji na uokozi baharini;

            (f) Kusimamia na kuratibu ulinzi na uhifadhi wa mazingira ya bahari;

             (g) Kutoa taarifa na kujenga uelewa kuhusu mambo yanayohusu mazingira ya baharini,salama na ulinzi; na

             (h) Kufanya kazi nyingine kama zilivyokasimiwa Shirika na Sheria hii au sheria nyingine.

             ZINGATIA: Pamoja na kazi zilizoainishwa, Shirika linaweza kufanya kazi nyingine kama Waziri mwenye dhamana atakavyolipangia.

             (2) Kudhibiti huduma za Usafirishaji Majini

             (a) Kutoa, kuongeza muda na kufuta leseni;

              (b) Kuweka viwango vya kudhibiti bidhaa na huduma za kisheria;

               (c) Kuweka viwango vya kanuni na masharti vya kufuatwa wakati wa kuleta bidhaa na huduma zinazotambulika kisheria;

                (d) Kudhibiti nauli, gharama na tozo;

                 (e) Kufuatilia utendaji wa watoa huduma wanaotambulika na Sheria ya Shirika;

                  (f) Kuwezesha ufumbuzi wa malalamiko na migogoro;

                   (g) Kufuatilia na kusimamia mwenendo na tabia za kampuni za meli na watoa huduma
                   wengine wanaotambulika kisheria;

                   (h) Kufuatilia viwango vya gharama za shehena na kutoza wanaokiuka ili kuhakikisha matumizi sahihi katika kipindi cha uhalali wa kutumika;

                   (i) Kuhimiza, kusajili na kutathimini viwango vya gharama za shehena, vipengele vya urekebishaji sarafu na maghala na gharama nyingine au kutoza wanaokiuka kuhusiana na huduma za usafirishaji majini;

                    (j) Kuzitaka meli zote zinazopakia na kupakua shehena kwenye bandari za Tanzania bara kutii Shirika.

                    ZINGATIA: Pamoja na kazi zilizoainishwa kwenye sehemu hii, TASAC inaweza kufanya kazi nyingine kama Waziri mwenye dhamana atakavyolipangia..