Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania

ISO 9001:2015 Certified

Wasiliana Nasi

Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania
PSSSF Tower Building 8th Floor, Plot No. 20/21, Garden Avenue/Ohio Street, P.O. Box 989, Dar es Salaam,Tanzania

Tupigie

Piga Bure: 0800 110 107

Simu: +255 22 2127314

Barua pepe

info@tasac.go.tz

Nukushi

+255 22 2127313

Ofisi za Mikoani

Mrejesho, Malalamiko au Wazo