Vitengo

Kitengo kinachojihusisha na huduma za Udhibiti Uchumi

Hiki ni Kitengo kinachojihusisha na Ugavi na Manunuzi

Hiki ni kitengo kinachojihusisha na Fedha na Uhasibu

Hiki ni kitengo kiunachojihusisha na Ukaguzi wa Ndani

Kitengo hiki kina simamia shughuli zote za TEHAMA na Takwimu za Shirika sawa sawa na mpango mkakati wa Shirika.

Kitengo hiki ni maalumu kwa hHuduma za ki sheria