Kupata Leseni ya Uondoshaji wa Shehena Bandarini

Ili kuweza kusajiliwa kutoa huduma ya uondoshaji wa shehena bandarini fanya yafuatayo:

  • Wasilisha barua ya ufaulu kwa mtihani wa forodha wa TRA.
  • Pakua fomu ya usajili wa kutoa huduma ya uondoshaji wa shehena bandarini
  • Jaza fomu hiyo kisha wasilisha ofisi za TASAC